Sag: Esrum Møllegård

Klostergade 12 A-D, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Esrum Møllegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klostergade 12 A-D
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Stuehus, staldlængerne, møllehuset med tilbygninger (ca. 1880) samt ålekisten. F. 1986.
Beskrivelse:
Esrum Mølle ligger ved Esrum Å en kilometer nord for Esrum Sø. Møllen var indtil reformationen en del af Esrum Kloster, og der har sandsynligvis været mølleri siden klostrets anlæggelse i 1153. Herefter var møllen krongods, indtil den i 1879 kom i privateje. Den eksisterende mølle blev opført i 1869, efter at den gamle var nedbrændt. Den anvendes i dag som magasinbygning. Der er stadig vandføring, og stigbord og malekarm er bevaret. Der er installeret turbine. Bygningen har fundament i kampesten. Langsider og gavle er i grundmur. Taget er et teglhængt heltag. Af bevaret mølleinventar kan nævnes en skråkværn, en havrevalse, samt en dobbelt Askaniasigte. Bygningen er godt vedligeholdt. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-11-1986
Journal nr.:
621-2-27/80


Omfattede bygninger: 5


Fredet bygning Klostergade 12A
Fredet bygning Klostergade 12B
Fredet bygning Klostergade 12C
Fredet bygning Klostergade 12A
Fredet bygning Klostergade 12D

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap