Sag: Rågegården

Rågeleje Strandvej 1, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sommerhus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rågegården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rågeleje Strandvej 1
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Hovedbygningen med tilhørende gårdsplads og hegnsmur, staldlænge med tilhørende gårdsplads og hegnsmur samt det lille brøndhus (1915 af Povl Baumann). F. 1989.* Udv. 2012.
Beskrivelse:

Rågegården ligger inde i et mindre skovområde på toppen af en bakke, højt hævet over Rågeleje Strandvej med udsigt over Kattegat.

Det er et sommerhusanlæg, bestående af en U-formet hovedbygning og en L-formet stald- og garagebygning samt et ottekantet brøndhus. Der findes også et lille legehus på grunden, som er opført senere. Anlæggets to terrasser indhegnes af mure og stensætninger, der optager forskellene i terrænet.´

Hovedbygningen er et toetages, engelsk inspireret country house, opført i en blanding af rosakalket murværk og brunmalet bindingsværk, tækket med stort stråtag - selv trappetårnet i bygningens hjørne har et kegleformet stråtag. Garage- og staldanlægget er opført i bindingsværk med stråtag. Det samme gælder brøndhuset.

Hovedbygningen er på 309 kvm. og staldlængen er på 234 kvm.

Bygningshistorie:

Rågegården blev opført 1915 af Povl Baumann for grosserer Henri Odewahn fra thehandlerfirmaet C.J. Carøe, der dominerede markedet med det førende mærke, Cingalla The. Det blev et herskabeligt sommerhus med tilhørende garage- og staldlænge. Garage og staldanlægget ligger indfældet i en stejl bakke, næsten skjult fra hovedhuset. På toppen af bakken troner hovedbygningen med udsigt over Kattegat, højt hævet og selv usynlig fra den befærdede kystvej.

kilder:
Hans Erling Langkilde: Arkitekten Povl Baumann, Ark. Forlag, København 1991
Hans Erling Langkilde. Landsteder, villaer, bygherre og arkitekt. 1987
Kay Fisker: Povl Bauman 80 år, Arkitekten, Årgang 60, 1958, Nr. 23
Miljømæssig værdi:
Rågegården ligger markant på en høj bakke, ugenert i en lille skov med udsigt over Kattegat. Hovedbygningen udgør sammen med staldlængen og brøndhuset samt de tilhørende omgivelser en væsentlig del af den samlede helhed ved Rågegården. Den kuperede grund muliggør, at herskabets hus ligger højt og frit, mens staldlængen ligger lavt og delvis inde i skråningen.
Kulturhistorisk værdi:

Rågegården er et velbevaret og tidstypisk eksempel på et dansk country house, tydeligt inspireret af Arts & Craft-bevægelsen og af M.H. Baillie Scotts arkitektur. Det ses især i hovedbygningens trappetårn, de elizabethanske bindingsværksvægge, skorstensformerne, de utraditionelle gavlformer og i hovedbygningens "butterfly-plan" med en lukket gård omgivet af mure.
 
Staldlængen og brøndhuset udgør en væsentlig del af fortællingen om Rågegården, da et landsted af denne type ikke ville have kunnet fungere uden. Hertil kommer, at staldlængens og brøndhusets mere anonyme placering og enkle formsprog bidrager til forståelsen af hierarkiet mellem hovedbygning og domestikbygning.

Arkitektonisk værdi:
I anlægget har Povl Baumann arbejdet med særlige arkitektoniske træk såsom små kviste, en svungen gavl, en havedør med halvcirkulært vindue over, et trappetårn, en dobbelthøj kaminstue med trappe og bindingsværksgalleri i mørkt træ samt en lys spisestue med fladbuet loft og tre dobbeltfløjede terassedøre mod vandet.
 
Både i helhed og i detalje er bygningen et fint eksempel på Povl Baumanns sans for enkelhed og den gennemarbejdede detalje. Staldlængen og brøndhuset er uprætentiøse bygninger, skønt staldens areal er meget stort. De enkle materialer og det beskedne rumudstyr er karakteristisk for disse sekundære bygninger.
Bærende fredningsværdier:
Rågegårdens bærende fredningsværdier udgøres af helheden i anlægget, af sammenhængen mellem herskabets bygning og domestikbygningen, de mangeartede arkitektoniske detaljer, stråtage, bindingsværk, plantekummer, gårdspladser og hegnsmure og indvendigt i alle overflader og snedkerdetaljer, indbyggede skabe og ildsteder; og for staldlængens og brøndhusets vedkommende, de regulære rumdannelser og enkle indretning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sommerhus
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-02-1990
Journal nr.:
621-2-80/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-02-1989
Journal nr.:
621-2-80/86

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
11-09-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder, at staldlængen med den tilhørende gårdsplads og hegnsmur samt det lille brøndhus, alt opført 1915 af Povl Baumann, har de kvaliteter, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af den samtidige hovedbygning. Kulturstyrelsen finder, at de ovenfor nævnte dele af anlægget ved Rågegården indgår som en væsentlig og afgørende del af det herskabelige sommerhus, og at de er af stor betydning for forståelsen af de forhold, som dengang hørte sig til for et sommerhus af denne størrelse. Formål: En udvidelse af fredningen skal sikre anlæggets arkitektoniske og kulturhistoriske helhed og dermed bevare et særligt vellykket eksempel på det engelskinspirerede, velproportionerede, herskabelige landhus med maleriske bygningsdetaljer: tårnet, stråtaget, vinduernes forskellige formater, verandaen mod vandet og for staldens vedkommende: bindingsværket, kvistene, stakkelugen, de åbne tagrum og den djærve indretning med kalkede vægge, støbte gulve og bjælkelofter. Miljømæssig værdi for hele anlægget: Rågegården ligger markant på en høj bakke, ugenert i en lille skov med udsigt over Kattegat. Hovedbygningen udgør sammen med staldlængen og brøndhuset samt de tilhørende omgivelser en væsentlig del af den samlede helhed ved Rågegården. Den kuperede grund muliggør, at herskabets hus ligger højt og frit, mens staldlængen ligger lavt og delvis inde i skråningen. Kulturhistorisk værdi for hele anlægget: Rågegården er et velbevaret og tidstypisk eksempel på et dansk country house, tydeligt inspireret af Arts & Craft-bevægelsen og af M.H. Baillie Scotts arkitektur. Det ses især i hovedbygningens trappetårn, de elizabethanske bindingsværksvægge, skorstensformerne, de utraditionelle gavlformer og i hovedbygningens ”butterfly-plan” med en lukket gård omgivet af mure. Staldlængen og brøndhuset udgør en væsentlig del af fortællingen om Rågegården, da et landsted af denne type ikke ville have kunnet fungere uden. Hertil kommer, at staldlængens og brøndhusets mere anonyme placering og enkle formsprog bidrager til forståelsen af hierarkiet mellem hovedbygning og domestikbygning. Arkitektonisk værdi for hele anlægget: I anlægget har Povl Baumann arbejdet med særlige arkitektoniske træk såsom små kviste, en svungen gavl, en havedør med halvcirkulært vindue over, et trappetårn, en dobbelthøj kaminstue med trappe og bindingsværksgalleri i mørkt træ samt en lys spisestue med fladbuet loft og tre dobbeltfløjede terassedøre mod vandet. Både i helhed og i detalje er bygningen et fint eksempel på Povl Baumanns sans for enkelhed og den gennemarbejdede detalje. Staldlængen og brøndhuset er uprætentiøse bygninger, skønt staldens areal er meget stort. De enkle materialer og det beskedne rumudstyr er karakteristisk for disse sekundære bygninger. Bærende fredningsværdi for hele anlægget: Rågegårdens bærende fredningsværdier udgøres af helheden i anlægget, af sammenhængen mellem herskabets bygning og domestikbygningen, de mangeartede arkitektoniske detaljer, stråtage, bindingsværk, plantekummer, gårdspladser og hegnsmure og indvendigt i alle overflader og snedkerdetaljer, indbyggede skabe og ildsteder; og for staldlængens og brøndhusets vedkommende, de regulære rumdannelser og enkle indretning. Anbefalinger for hele anlægget: En generel istandsættelse både ude og inde af staldlænge, brøndhus og hegnsmure er stærkt påkrævet, ligesom oprensning af gårdspladser, reparation af plantekummer - og udskiftning af stråtage. Det anbefales derudover, at den oprindelige plan for haven eftersøges med henblik på at afklare, om den kan danne udgangspunkt for det fremtidige haveanlæg.
Journal nr.:
2012-7.82.03/270-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Rågeleje Strandvej 1A
Fredet bygning Rågeleje Strandvej 1A

Fredede omgivelser: 2

Signatur Mur
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap