Sag: Rudolph Tegners Museum

Museumsvej 19, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Museum
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rudolph Tegners Museum
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Museumsvej 19
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Museumsbygningen (1938 af Rudolph Tegner og Ernst Ishøy under medvirken af Mogens Lassen) og tilbygningen (1951). F. 1999.*
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra bilagsmateriale til Bygningssynets møde den 21. april 1999: Museumsbygningen består af et ottekantet centralparti (skulptursalen) med en lavere indgangshal (1937-38) samt en tilbygning mod nord (1950-51), der er en del af et projekt til omkransning af skulptursalen. Hele bygningen er opført i jernbeton med store ovenlysvinduer i tagene. Murene er uden vinduer bortset fra det trekantede jernrammevindue, der illuderer trekantgavl over det søjlebårne indgangsparti. Murene er opadtil udformet som en ca. 1 m. høj brystning, der skjuler tagfladerne på nært hold. De kun 12-15 cm tykke mure er støbt ved hjælp af forskallingsbrædder, der er blevet flyttet opad, efterhånden som byggeriet skred frem, hvilket tydeligt kan ses i strukturen. Eneste udsmykning er en ugle anbragt højt oppe til højre for indgangen, og en hvæsende kat til venstre. Under uglen er anbragt en bronzestatue af Elna Tegner, siddende i fuld figur. Mod syd er en anden bronzestatue tæt ved muren. Indgangsdøren, der er af egetræ beslået med ""elefantsøm"", er ganske lav. De store skulpturer er kommet ind i bygningen gennem en stor åbning i den nordvestlige del af bygningen. Denne åbning dækkes af en tynd betonplade monteret som skydedør. Skulptursalen er 11 m høj og har et stort glasloft anbragt i et betonstøbt gitterværk. Gulvet er lagt med fliser; i midten et stor flise hvorunder Rudolph Tegner er begravet. Væggene er kalket med en lys, gul farve, men har muligvis oprindeligt stået i grå mørtelpuds. Salen, indgangshallen og tilbygningen er fyldt med Tegners skulpturer, nærmest hans samlede produktion, i form af gipsmodeller, bronze- og marmorskulpturer samt enkelte af træ. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen fik for ca. 10 år siden istandsat tagene og det store gitterovenlys for et lån fra Statens Bygningsfredningsfond på 300.000 kr. Nu forestår en omfattende facaderenovering, idet betonen mange steder er beskadiget ved rustdannelser på armeringsjernene. Der er udarbejdet et projekt af arkitekt Anders Hegelund, der beløber sig til over 7 mill. kr. Yderligere bygningshistorie: Bygningen er projekteret af Rudolph Tegner selv med bistand af ingeniør Ernst Ishøy for betonkonstruktionernes vedkommende. Det er sandsynligt, at Tegner har været inspireret af Den Fri Udstillings bygning. Rudolph Tegner var en meget produktiv kunstner, men led hele livet under manglende anerkendelse i Danmark, mens anmeldelser af hans værker i udlandet, først og fremmmest Paris, var gode. Kun få værker blev afsat i Danmark, og til sidst to g han konsekvensen og byggede selv et museum til dem, opført for private midler. Hans had til ""kritikerne"" kommer til udtryk i flere detaljer på bygningen. Det Særlige Bygningssyn fik i 1989 forelagt forslag om fredning af Rudolph Tegners Museum. Der var dengang ikke flertal for at indstille bygningen til fredning, men Synet henviste til, at Statens Bygningsfredningsfond havde mulighed for at yde støtte til bevaringsværdige bygninger. Fonden ydede herefter et lån på 300.000 kr. til sikring af taget inklusive betongitter med glasloft. Planforhold: Bygningen er beliggende i det naturfredede område ""Rusland"", hvoraf en del udgøres af en skulpturpark med mange af Tegners bronzeskulpturer."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Museum
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-12-1999
Begrundelse:
"Museumsbygningen (1938 af Rudolph Tegner og Ernst Ishøy under medvirken af Mogens Lassen) med tilbygning (1951) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen fremtræder som en monumentalbygning, der på en og samme tid er næsten brutal og klassisk inspireret. Den indgår i et bevidst samspil med det efter danske forhold ""vilde"" landskab. De meget tynde betonmure er en dristig konstruktionsform, men er også skyld i de aktuelle bygningsmæssige problemer. Som rammen om Rudolph Tegners livsværk og udformet af kunstneren selv er den samtidig et enestående kulturhistorisk monument. (jf. brev af 14. september 1999)."
Journal nr.:
1996-911/213-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-01-2000
Journal nr.:
1996-926/213-0004


Dokumenter

Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Vedhæftet fil:


Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Vedhæftet fil:


Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007


Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007


Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007


Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007


Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007


Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007


Navn:
Sag
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Vedhæftet fil:Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Museumsvej 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap