Sag: Strandvejen 20

Strandvejen 20, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sommerhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strandvejen 20
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandvejen 20
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Sommerhuset (opført 1956 af Arne Jakobsen). F. 2004.*
Beskrivelse:
"Beskrivelse af sommerhuset ved fredningen jf. materiale til Bygningssynets møde den 20. august 2003. Sommerhuset, der er beliggende på Tisvilde Strandvej i slugten omkring den udtørrede Helene Kilde, er placeret vinkelret på vejen, d.v.s. med gavlen mod Strandvejen og havet og således med en "skrå" udsigt ud over Kattegat. Huset - der er bevaret fuldkommen intakt som ved opførelsen med originale materialer og Arne Jacobsens farvesætninger - er opført i en amerikansk inspireret, meget enkel og rustik, stramt moduleret udformning. Huset består af en rektangulær trækonstruktion, beklædt med lodretstillede, bejdsede fyrretræsbrædder, der - af hensyn til såvel udsigt som et mindre terrænfald - er placeret oven på en lidt smallere, knap to meter høj sokkel af gule teglsten, hvori er indrettet et opbevaringsrum (til en båd?) med en stor, turkismalet revleport i den nordvendte gavl mod vejen. Selve "kassen" har svagt skrånende, ensidigt tagpapklædt tag og er lukket på bagsiden mod øst, mens facaden mod vest åbner sig op i ét stort glasparti, der er trukket lidt tilbage for at give plads til en foran liggende, overdækket balkon med et spinkelt rækværk af hvidmalede jernrør. Adgang til huset, hvis beboelse således alene er placeret på første sal med kig over vandet, sker gennem en smal, skibslignende trappe af ubehandlede jernrør med trætrin, der på østsiden forsvinder op i kassens "bug". Et orangemalet nedløbsrør fungerer samtidig som trappens mægler. Mod haven er der adgang til balkonen ad en spinkel trappe med trætrin, orangemalede stødtrin og rækværk af hvidmalede jernrør. Huset har - foruden at have bevaret sin oprindelige form og udvendige overflader - bevaret den oprindelige mørkt gule indgangsdør, de oprindelige trapper og mod haven i hele husets længde fra gulv til loft de store glaspartier, bestående af dels vinduer, dels en stor skydedør til stuen og en enkelt terrassedør til forældresoveværelset. Glasset, der siden opførelsen har været i to lag er siden udskiftet med termoglas et par steder. Over glaspartierne ses et smalt, fortløbende bånd, der med sin rød-orange farve "korresponderer" med trappens stødtrin. Indvendigt er huset tilsvarende intakt og har bevaret sin enkle, stramt modulerede og meget funktionelle plan med en opholdsstue med spiseafdeling og køkken i den nordlige ende og i den sydlige ende en sidekorridor, hvorfra der er adgang til tre soveværelser på række og for enden et badeværelse. Stue og soveværelser har mod vest en glas"væg" fra gulv til loft, i stuen og forældresoveværelset forsynet med terrassedøre til balkonen. Alle indvendige overflader er som ved opførelsen af træ: vægge og lofter af umalede profilbrædder, gulvene af lakerede fyrretræsbrædder og de glatte trædøre malet i grønne nuancer og bevaret med de originale Arne Jacobsen greb. Man har endvidere bevaret det originale køkken - indbygget i den sydlige stuevæg - med skabslåger malet i hvidt og lysegult. Desuden ses den originale "Tasso"-støbejernsovn med en fritstående skorsten af orangemalet eternitrør. I husets sydlige ende har man bibeholdt korridorens indbyggede, grønmalede skabe og i soveværelserne de oprindelige, men ikke nagelfaste sovebrikse, der i de to børneværelser kan udvides til en spinkel køjeseng, samt de oprindelige små bogreoler, malet i lysegrønt og blåt. Badeværelset er bevaret med ubehandlede trævægge og det originale, noget nedslidte sorte terrazzogulv samt original, hvid sanitet. Vedligeholdelsesstand: Huset, der er blevet handlet i sommeren 2002, fremtræder meget intakt, men noget nedslidt. Således trænger det udvendige træværk til overfladebehandling og de indvendige, malede flader til malerbehandling. Den nedre ramme i skydedøren i dagligstuen er endvidere "sunket". Det flade tag er ikke besigtiget. Planbestemmelser: Området er ikke omfattet af en bevarende lokalplan, men er ifølge kommuneplanen udlagt som sommerhusområde. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Helsinge Kommune. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sommerhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
08-06-2004
Begrundelse:
"Begrundelsen for fredningen er jf. brev af den 22. januar 2004, at Kulturarvsstyrelsen finder, at sommerhuset (1956 af Arne Jacobsen) har de særlige arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning, der er yngre end 50 år. Sommerhuset, der bl.a. synes inspireret af samtidig, amerikansk sommerhusarkitektur, er med sin konstruktive klarhed og sit enkle, stramt modulerede udtryk - en simpel, fladtaget trækasse på en murstenssokkel - et meget fint og særdeles velbevaret eksempel på Arne Jacobsens eksperimenterende efterkrigsmodernisme. Kulturarvsstyrelsen lægger derfor vægt på, at man for at opretholde de bærende fredningsværdier bevarer husets hævede, bræddebeklædte kasseform, det næsten flade tag, den ""lukkede"" nordøstside og den ""åbne"" sydvestside med dens gennemgående glasvægge og balkon, foruden Arne Jacobsens særlige farveholdninger; den turkisblå revleport og de orangemalede detaljer i trapper, skorsten, nedløbsrør og glaspartiets øvre del. I det indre lægger Kulturarvsstyrelsen vægt på, at man opretholder den eksisterende, oprindelige plan samt de oprindelige overflader, foruden Arne Jacobsens overvejende originale farvesætninger. D.v.s. opholds- og soverummenes bræddegulve, badeværelsets sorte terrazzogulv, væggenes og lofternes ubehandlede bræddebeklædning samt farverne på den længdegående, grønmalede væg og på husets skabe, døre, køkkeninventar og skorstensrør. Hertil kommer, at styrelsen finder det meget væsentligt for husets fredningsværdi, at man fortsat bibeholdt Arne Jacobsens originale lamper og dørgreb, køkkenindretningen med elementer på den ene væg, samt så vidt muligt børneværelsernes sovebrikse og hylder."
Journal nr.:
2003-112/215-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-06-2004
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/215-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandvejen 20

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap