Sag: Rigmor Stampes Vej 15

Rigmor Stampes Vej 15, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sommerhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rigmor Stampes Vej 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rigmor Stampes Vej 15
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Gæsteannekset ved Niels Bohrs sommerhus (Opført 1957 af Vilhelm Wohlert). F. 2004.
Beskrivelse:
"Beskrivelse jvf. materiale til Bygningssynets møde den 20. august 2003. Gæsteannekset, der dag fungerer som sommerbolig for det ene af ejerens børn, er beliggende i en græsklædt lysning i den nordlige del af den store grund med direkte kig til hovedhuset på bakken. Annekset er udformet som en ganske enkel, fast moduleret én etages ""kasse"", en træskeletkonstruktion, beklædt med sorttjærede, lodretstillede brædder og udstyret med et helt fladt, tagpapklædt tag med to indvendige nedløbsrør. Anneksets bagside og gavle er udført som lukkede vægge med højtsiddende, horisontale vinduesbånd og i den nordvestlige gavl med en enkelt bræddedør. Den sydvestvendte facade er derimod opdelt ved fire tophængte skodder af tjærede brædder, som om vinteren lukkes ned og lukker huset helt af, mens de om sommeren løftes op og boltes fast i vandret stilling til en længdegående bjælke og derved udgør et overdækket udeareal. Skodderne er placeret to og to og adskilles/flankeres af glasdøre med sidehængte skodder, der om vinteren lukkes sammen med de øvrige skodder og om sommeren åbnes op og i opslået stilling delvist adskiller dette overdækkede uderum i to ""sektioner"". Bag facadens skodder findes med undtagelse af to faste skabs- og installationskerner med matteret glas kun glasdøre, som kan foldes til siden og derved åbne helt op til anneksets rum. Foran facaden ses en stor terrasse af tjærede trælister. Indvendigt rummer gæsteannekset fire lige store soverum, alle med direkte adgang fra det fri, d.v.s. uden indvendig forbindelse med hverandre. Endvidere rummer huset i den nordvestlige gavl et tidligere pigeværelse med egen indgang fra gavlen samt et lille badeværelse/ toilet med adgang fra husets bagside. De fire soverum samt pigeværelset har alle bræddegulve og væg- og loftsbeklædning af hvidmalede profilbrædder. Over væggenes bræddebeklædning ses en smal tapetbort - oprindelig med Vilhelm Wohlerts håndtrykte tapeter i hver sin farve til hver sit værelse, i dag med nyere, hjemmetrykte variationer over samme tema. Gæsterummene deler to og to en lille, bræddebeklædt kerne med et klædeskab og et skab med vaskekumme til hvert rum. I to af klædeskabenes ses husets indvendige nedløbsrør. Væsentligste ændring i de fire gæsterum, der oprindeligt var indrettet som to dobbeltværelser og to køjeværelser, er, at det nordvestligste (køje-)rum er blevet indrettet til køkken med et tilsyneladende løst køkkeninventar på den nordvestlige væg. Det andet køjerum har derimod bibeholdt sin oprindelige køje i ubehandlet fyrretræ. Vedligeholdelsesstand: Annekset fremstår rimelig vel vedligeholdt, dog synes skoddernes brædder medtagne af vejret. Planbestemmelser: Vil blive oplyst på mødet. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Helsinge Kommune. Omgivelser: Det er styrelsens vurdering, at anneksets fritliggende, ""afsluttede"", kasseform udgør den bærende, arkitektoniske idé og dermed en afgørende del af den fredningsmæssige værdi, hvorfor det vil være vigtigt fremover at holde annekset fri for tilbygninger og udhuse i dets umiddelbare nærhed. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sommerhus
Bebyggelsestype:
Fisker-/færgeleje - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
18-10-2004
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/215-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rigmor Stampes Vej 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap