Sag: Silkebjerg 3

Silkebjerg 3, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sommerhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Silkebjerg 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Silkebjerg 3
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Sommerhuset (1932) og atelierfløj (1937). F. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sommerhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-01-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
411/215-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-12-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
926/215-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Silkebjerg 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap