Sag: Gurrevejsstiftelsen

Bragesvej 001-079, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gurrevejsstiftelsen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bragesvej 001-079
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Etageboligbebyggelsen bestående af tre karréer (1919-21 af Poul Holsøe). F. 1995*.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-01-1995
Begrundelse:
Gurrevejsstiftelsen har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der begrunder fredning af en bygning under 100 år. Bebyggelsen er blandt de tidligste kommunale boligbebyggelser for ældre. Anlægget er et fint eksempel på en bebyggelse i tidens fremherskende klassicistiske stil. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/217-0006

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-12-1997
Journal nr.:
1996-926/217-0015


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bragesvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap