Sag: Proberhuset, Hellebæk

Bøssemagergade 19, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fabrik / industri m.v.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Proberhuset, Hellebæk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bøssemagergade 19
Kommune:
Helsingør
Omfang:
De to sammenbyggede længer. Fredet 1959.
Beskrivelse:
Proberhuset er en af flere bygninger på Bøssemagergade i Hellebæk nord for Helsingør, som fortæller historien om Kronborg Geværfabrik.

Bygningen er et længehus, som består af to forskellige dele. Den ene del, som er grundmuret og har tegltag, blev brugt til at lade løbene. Husets anden del er bygget af kampesten med træ tag, og denne del kunne modstå at 50 geværløb blev affyret samtidigt. Trætaget på kampestensbygningen er løftet, således der er en åbning mellem murværk og tag. Vinduerne er lukket med træskodder og kunne åbnes under afprøvningen.

Bygningen to-delte udformning er meget karakteristisk og er udformet med en udvendig skorsten, således der kunne fyres i ovnen udefra, og derved undgå at krudt fra geværerne skulle eksplodere, når der blev fyret op.
Bygningshistorie:
Proberhuset blev opført i 1777 og indrettet til trykprøvning af de færdige geværløb fra Kronborg geværfabrik.
 
Proberhuset i Bøssemagergade er det ældste proberhus i verden. Den enestående bygning blev reddet fra nedrivning og restaureret i 1957.
kilder:
http://aalsgaarde.com/index.php/om-alsgarde/alsgardes-historie/proberhuset
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til skoven, Hellebækken, de mange småsøer og ikke mindst de øvrige bygninger på Bøssemagergade i Hellebæk.
Kulturhistorisk værdi:
Hellebæk blev tidligt en industriby, og hele virksomheden var stort set centreret omkring Bøssemagergade. Byen Hellebæk hørte til under Tikøb Sogn og Bøssemagergade var den eneste gade i dette sogn. Her koncentrerede man produktionen til håndvåben, herunder geværer og pistoler. Der blev ført mange krige langt op i tiden, som gjorde behovet for våben konstant. Derfor var det en vigtig industri for landet.

Efter geværfabrikkens lukning i 1870 blev Hellebæk Klædefabrik omdrejningspunkt for Hellebæks nye industri, og værkstederne blev omdannet til boliger.

Proberhuset og flere af de øvrige bygninger på Bøssemagergade, herunder Hammermølle, er en vigtig del af dette tidlige industrimiljø og fremstår i dag meget autentisk og velbevaret.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens proportioner og helt unikke konstruktion og materialeholdning, som udelukkende er til det helt særlige formål, at afprøve (probér) de færdige geværløb.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig særligt til Proberhuset andel i det kulturhistoriske miljø i Bøssemagergade.

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til husets proportioner og traditionelle opbygning i den ene ende (grundmuret med tegltag) og den tryksikre (utætte/luftige) i den anden. (kampesten og træ tag med lufthuller langs kanten), samt den meget karakteristiske udvendige skorsten med udvendig brændefyring er helt speciel for huset.

Indvendigt knytter de bærende fredningsværdier til det rummelige forløb og herigennem fortællingen om bygningens funktion.

Bygningen fremstår helt originalt i sin opbygning og funktion.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fabrik / industri m.v.
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bøssemagergade 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap