Sag: Marienlyst Allé 7

Marienlyst Allé 007, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Marienlyst Allé 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Marienlyst Allé 007
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Villaen (1907 af Povl Baumann). F. 1996.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-08-1996
Begrundelse:
"Den velbevarede villa, der både ud- og indvendig er præget af meget høj, håndværksmæssig stanndart, er Baumanns tidligste, helt selvstændige arbejde, med hvilket han introducerede den engelsk inspirerede byggestil i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Her udtrykt i facadernes modstillede gavlpartier, det høje, asymetriske tag med forskelligfarvede teglsten, den ""skødeløse"" vinduesplacering, de mange karnapper samt i det indre den nuancerede planløsning, disponeret omkring en central hall med trappe. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1996). "
Journal nr.:
911/217-0009

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-08-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/217-0011


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Marienlyst Alle 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap