Sag: Øresundshospitalet

Fiolgade 13, Helsingør
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Hospital
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Øresundshospitalet
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Fiolgade 13
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Den gamle hospitalsbygning (1794-96 af Boye Magens) med dens nye tilbygninger langs Fiolgade. F. 1919. Ophævet 2015.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-01-1952
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
16-06-1932
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-09-1919
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
31-12-2012
Journal nr.:
2012-7.83.03/217-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
24-03-2015
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at det tidl. Øresundshospital bestående af den gamle hospitalsbygning (1794-96 af Boye Magens) med dens nyere tilbygninger langs Fiolgade har hverken de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. I det ydre fremstår Øresundshospitalet med sin lange og i hovedtrækkene ensartede facade som et markant element i gadebilledet. Dertil kommer, at den oprindelige del af hospitalet fra 1796 fortsat træder frem med sin fornemme sandstensportal med inskription og med forskellige facadedekorationer. Helhedsindtrykket skæmmes imidlertid af de mange store kviste, de kraftige udluftningshætter i taget, forskellige uharmoniske tilbygninger i nordgavlen og på bagsiden samt forkert overfladebehandling med plasticmaling. I det indre har hospitalet gennemgået adskillige ombygninger, bl.a. for i 1978 at kunne huse Levnedsmiddelkontrollen, og bygningen fremtræder nu som et ordinært institutionsbyggeri fra denne periode. Den oprindelige hovedtrappe er således fjernet, og med ganske få undtagelser er alle overflader nyere. Kulturstyrelsen finder ikke, at bygningens fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes.
Journal nr.:
2014-7.82.04/217-0002


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Fiolgade 13A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap