Sag: Sankt Annagade 41

Sankt Annagade 041, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Annagade 41
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Annagade 041
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Det toetages forhus med heltag og det dermed sammenbyggede sidehus med halvtag (begge fra 1780'erne) samt det toetages baghus med heltag (1761). F. 1993.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
911/217-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-04-1997
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/217-0013


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Sct Anna Gade 41B
Fredet bygning Sct Anna Gade 41A
Fredet bygning Sct Anna Gade 41A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap