Sag: Stengade 25

Stengade 25, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stengade 25
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Stengade 25
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (klassicisme). F. 1919. Ophævet 2016
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-09-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
14-11-2016
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at det treetages grundmurede forhus på Stengade 25, Helsingør Kommune har de kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har forhuset i store træk bevaret et traditionelt udtryk i overfacaden, dog er den ikke malet på traditionel vis og meget om-bygget i forhold til det oprindelige udtryk. De nyere butiksvinduer fremstår meget dominerende og fremmed i forhold til bygningens alder og arkitektoniske udtryk, hvilket i høj grad har svækket de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre er forhusets planløsning ændret en del, hvor stueetagen fremstår som et åbent rum, dog er lejlighederne indrettet med traditionelle planløsninger med undtagelse af en enkelt lejlighed. Hovedtrappen er nyere, og i lejlighederne ses flere nyere, glatte døre samt nyere overflader. De ændrede planløsninger og den nyere materialeholdning harmonerer dårligt med bygningens alder og ydre arkitektoniske udtryk, og dette har i høj grad svækket fredningsværdierne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at bygningens indre fredningsværdier meningsfuldt kan oprettes.
Journal nr.:
16/02440

Type:
Scanjour nr
Dato:
13-08-2018
Journal nr.:
16/02440


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Stengade 23

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap