Sag: Hellebæk Hammermølle

Bøssemagergade 21, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hellebæk Hammermølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bøssemagergade 21
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Stuehuset og vandmøllen (1765). Fredet 1960.
Beskrivelse:
Hellebæk Hammermølle er en af flere bygninger på Bøssemagergade i Hellebæk nord for Helsingør, som fortæller historien om Kronborg Geværfabrik.

Stuehuset, som er sammenbygget med vandmøllen, er opført på et fundament af syldsten. Facader og gavle er hvidkalket grundmur, og vinduer er småsprossede og grønmalet. Taget er halvvalmet og tækket med strå.

Selve vandmøllen er forsynet med to rekonstruerede underfaldshjul og stigbord til hver af disse. Hammerværket er genskabt med to hammere og en esse.

I stuehuset er indrettet en cafe og et lille museum der fortæller om våbenproduktionen. På 1. salen findes lokalhistoriske arkiv.

Bygningen og vandmølle fremstår vedligeholdte.
Bygningshistorie:
Hammermøllen er en vanddrevet mølle ved Hellebækken og Hellebækken var kraftværket i Kronborg Geværfabrik.

Den første mølle blev opført på stedet i 1576. Den nuværende Hammermølle blev bygget i 1765.

På Hammermøllen blev der smedet løb til geværer og pistoler. Indtil 1870 blev der produceret våben på stedet, højdepunktet var i anden halvdel af 1700-tallet hvor fabrikken, herunder Hammermøllen, beskæftigede op mod 200 mand der producerede 6000 geværer om året.

I 1960 igangsattes en restaurering af Hammermøllen. I 1982 afsluttedes dette arbejde og Hammermøllen blev genindviet i sin nuværende form, funktion og indretning.
kilder:
”Møllebygninger i Danmark, redegørelse og status 1993”,
Skov- og Naturstyrelsen 1993 (red.) Jørn Andreasen & Torben Olesen

Miljømæssig værdi:
Hammermølle ligger smukt i en lysning i skoven ud til mølledammen. Mølledammen har vandføring fra Hellebækken, der afvander en større sø-system i området.

Området omkring møllebygningen er forbundet af et grusbelagt stisystem, og friholdt for trafik, samt forbeholdt de besøgende på møllen, museet og cafeen.  

Stuehuset og vandmøllen, samt de omkringliggende naturarealer med skov, Hellebækken og de mange småsøer har tilsammen en høj miljømæssig sammenhæng. Herudover er tilknytningen til de øvrige bygninger på Bøssemagergade helt unik og knytter den miljømæssige værdi sammen med det kulturhistoriske miljø i Hellebæk omkring den gamle våbenfabrik og klædefabrik.
Kulturhistorisk værdi:
Hellebæk blev tidligt en industriby, og hele virksomheden var stort set centreret omkring Bøssemagergade.

Byen Hellebæk hørte til under Tikøb Sogn og Bøssemagergade var den eneste gade i dette sogn. Her koncentrerede man produktionen til håndvåben, herunder geværer og pistoler. Der blev ført mange krige langt op i tiden, som gjorde behovet for våben konstant. Derfor var det en vigtig industri for landet.

Efter geværfabrikkens lukning i 1870 blev Hellebæk Klædefabrik omdrejningspunkt for Hellebæks nye industri, og værkstederne blev omdannet til boliger.

Hammermøllen og flere af de øvrige bygninger på Bøssemagergade, herunder Proberhuset, er en vigtig del af dette tidlige industrimiljø og fremstår i dag meget autentisk og velbevaret. Bygningernes historie kan opleves i Hammermølles museumsrum med samlinger, samt den fuldt funktionsdygtige vandmølle og smedje.
Arkitektonisk værdi:
Stuehuset er et langt velproportioneret længehus, med symmetrisk placerede vinduer i den lave hvidkalkede facade. Stråtaget afsluttes af en halvvalm ved begge gavle og domineres af to store hvidkalkede skorstene.

Huset er tidstypisk for midten af 1700 tallet.

I den ende af huset, hvor møllen er placeret, er murene særligt tykke for at kunne bære møllernes belastning af bygningen.

Huset fremstår i overvejende grad i sin oprindelige form og funktion.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til det samlede kulturhistoriske miljø i Hellebæks Bøssemagergade.
 
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til husets traditionelle opbygning, materialevalg og originalitet med de tykke møllebærende mure, der har en særlig væsentlig værdi.

Den genskabte smedje med den funktionsdygtige vandmølle, gamle maskiner og værktøj har betydet, at man den dag i dag kan se Hammermøllens oprindelige opbygning og funktion i et arbejdende museum.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-02-1960
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Bøssemagergade 021, Hammermøllehuset, matr. nr. 1d, Hellebækgård, Hellebæk. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. P.O.W. Hildinger. Udateret.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bøssemagergade 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap