Sag: Hellebæk Hammermølle

Bøssemagergade 21, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hellebæk Hammermølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bøssemagergade 21
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Stuehuset og vandmøllen (1765). F. 1960.
Beskrivelse:
Møllen ligger ved Hellebækken. Den ældste Hammermølle blev bygget omkring år 1600 til våbenfabrikation. Den eksisterende mølle er opført i 1765. Indtil 1870 fungerede den som geværfabrik. Da produktionen blev indstillet, blev hammerværk og hjul fjernet og bygningen blev indrettet til beboelse. I 1960 igangsattes en restaurering af møllen. 22 år senere afsluttedes dette arbejde, da Hammermøllen blev genindviet. Møllen har vandføring fra Hellebækken med flere damsystemer. Der er to rekonstruerede underfaldshjul og stigbord til hver af disse. Hammerværket er genskabt med to hammere og en esse. Bygningen er opført på et fundament af kampesten. Langsider og gavle er i hvidkalket grundmur. Taget er halvvalmet og tækket med strå. Møllen er godt vedligeholdt. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-02-1960
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Bøssemagergade 021, Hammermøllehuset, matr. nr. 1d, Hellebækgård, Hellebæk. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. P.O.W. Hildinger. Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bøssemagergade 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap