Sag: Lappen 24

Lappen 24, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 24
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lappen 24
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (ca. 1770, facaden grundmuret og forhøjet i 1820'rne, bagsiden forhøjet ca. 1867). F. 1972.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-11-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
626-2-8/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lappen 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap