Sag: Helsingør Posthus

Jernbanevej 007, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Helsingør Posthus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jernbanevej 007
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Posthuset (1890-91 af N.P. Holsøe). F. 1990.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-05-1990
Journal nr.:
621-2-117/89

Type:
Bevaringsdeklaration
Journal nr.:
1996-926/217-0021


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jernbanevej 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap