Sag: Hornbæk

Havnevej 17-19, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hornbæk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havnevej 17-19
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (1700-tallet). F. 1975.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-12-1977
Journal nr.:
66-2-12/75

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-04-1975
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Havnevej 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap