Sag: Havnevej 17-19 (fredning ophævet)

Havnevej 17-19, Helsingør
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havnevej 17-19 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Havnevej 17-19
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (1700-tallet). F. 1975.* Ophævet 2017
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-12-1977
Journal nr.:
66-2-12/75

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-04-1975
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
11-06-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset, Havnevej 19, Hornbæk har de arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Havnevej 19, Hornbæk, har en bevaringsværdig fremtoning med sin placering øst-vest, i én etage og med bindingsværk og ubrudt stråtag med mønning og kragtræer samt en skorstenspibe i rygningen. Vinduer og døre er fornyede efter fredningen i 1975 og har ikke en gennemført traditionel udførelse. I det indre er der ikke længere spor efter en traditionel planløsning, da indretningen til café har nødvendiggjort et større areal til servering samt køkken- og toiletfaciliteter. Det samme gælder interiøret, der består af nyere klinkegulve fremdraget bindingsværk og udtagne tavl samt en åben pejs. En nyere, utraditionelt udført trappe fører op til loftetagen, der også står med nyere gulve, gipsplader mellem spærene og åbent til kip. De ældste bygningselementer består af en fyldingsdør og tre sæt dørindfatninger fra sidst i 1700-årene. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at bygningen har så få historiske bygningsdetaljer tilbage, at bygningen ikke længere meningsfuldt kan behandles som fredet.
Journal nr.:
17/07534

Type:
Scanjour nr
Dato:
24-03-2020
Journal nr.:
17/07534

Type:
Scanjour nr
Dato:
24-03-2020
Journal nr.:
17/07534


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Havnevej 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap