Sag: Sankt Olaigade 12-14

Sankt Olaigade 12-14, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Olaigade 12-14
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Olaigade 12-14
Kommune:
Helsingør
Omfang:
De to forhuse (nr. 12: mellem 1782 og 1791; nr. 14: 1806). F. 1975.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-04-1975
Begrundelse:
Journal nr.:
K851-6-75


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Sct Olai Gade 14
Fredet bygning Sct Olai Gade 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap