Sag: Frødes Gård (fredning ophævet)

Stengade 37 A, Helsingør
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frødes Gård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Stengade 37 A
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset og den hermed sammenhængende del af sidehuset mod Søstræde (1759-60). F. 1919.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-11-1977
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
06-11-1971
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-09-1919
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-03-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Frødes Gård i det ydre i store træk har et traditionelt ydre, dog har navnlig de nyere vinduer og døre i stueetagen svækket bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre er bygningen kendetegnet ved en nyere planløsning og nyere overflader på alle etager på nær den uudnyttede tageetage. I opgangen ses en nyere spindeltrappe uden stødtrin, og på etagerne ses glatte døre, nyere parket- og laminatgulve, nyere gipsvægge samt sænkede lofter med indbyggede spots. Planløsningen og de nyere overflader i det indre passer ikke til bygningens alder eller ydre arkitektoniske udtryk, hvilket i høj grad har svækket fredningsværdierne. Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at bygningens fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes.
Journal nr.:
17/07444

Type:
Scanjour nr
Dato:
22-10-2018
Journal nr.:
17/07444

Type:
Scanjour nr
Dato:
22-10-2018
Journal nr.:
17/07444


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Frødes Gård, Stengade 37 A Matr.nr. 388 Bygningshistorisk redegørelse Helsingør Kommunes Museer August 1996 siderOmfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 4 Stengade 37A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap