Sag: Lappen 1

Lappen 1, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lappen 1
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (ca. 1800).
Fredet 1954.*
Beskrivelse:
Lappen 1 ligger på gadens sydvestlige side i det nordøstlige Helsingør. Bygningen er fem fag lang og grundmuret i to etager med høj kælder og halvvalmet sadeltag med røde tegl. I rygningen sidder to skorstenspiber med sokkel og krave. Bygningens sokkel er af granit, mens murerne er gulkalkede. I stueetagen er de nyere vinduer hvidmalede korspostvinduer med tværsprosse, koblede rammer og kraftige stålbænke båret af konsoller. Kældervinduerne er nyere enkeltlagsglas i traditionelle materialer. Tre kældervinduer samt to vinduer i stueetagen er blevet blændet. Over det midterste fag mod gaden hænger en overdækning, der består af en stenplade der hviler på to konsoller – også kaldet et skur. Bygningen har en profileret hvid gesims. Under det midterste fag mod gaden sidder en plade af keramik med påskriften ”de meza’s hus 1807”.

I det indre i stueplanet ligger to stuer en suite mod gaden, mens køkken vender mod husets bagside. Stuerne har ældre bræddegulve, helpaneler mod gaden, rosetter og loftstukkatur. Fra entréen fører trappen op til den udnyttede førstesal, der er indrettet med to værelser samt badeværelse. Langs trappen ned til kælderen er der synligt bindingsværk. Dørene er ældre fyldningsdøre med oprindelige gerichter. Kælderen har klinkegulv samt bærende konstruktioner af træ. Den kraftige granitsokkel er synlig. I kælderen er der endvidere et bevaret ildsted.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført i 1807-1808 af tømrermester Friederich Chr. Tegner på en parcel af Marienlyst gamle køkkenhave. Tidligere var der indgang fra gaden via en trætrappe til det midterste fag, hvilket ”skuret” over vinduet ligeledes vidner om. Døren er i dag erstattet af et vindue og indgangen sker fra husets bagside. Under vinduet sidder en plade med påskriften ”de mezas hus”, hvilket giver anledning til at tro, at huset har været ejet af en de Meza. Der henvises sandsynligvis til Helsingørlægen stadsphysicus Chr. Jacob Theophilus de Meza, som dog boede ikke på Lappen, men i Stengade 79.

Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen ”Der Lappe”, hvorved Lappen kan være en afledning af dette.  

Bebyggelsen på Lappen stammer fra tilbage til en gang i 1700 årerne og var mestendels beboet af færgemænd, der fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold.  

Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for købstaden. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem ”Lappeporten” eller ”Røde Port” og betale accise, dvs. datidens moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen.
kilder:
Kenno Pedersen, Helsingør gader og stræder i mands minde. Skt. Annagade/Grønnegade/Lappen. Nordisk Forlag. 2007

Historiske huse i Helsingør, Nationalmuseet, 1973.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger, idet alle bygninger langs Lappen er individuelle, men fremstår med deres enkle og beskedne udtryk, som et harmonisk hele beliggende tæt på vandet og står i stor kontrast til det tidligere kongelige lysthus Marienlyst.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til det nyklassicistiske udtryk, der adskiller bygningen fra resten af Lappens bygninger.  De nyklassicistiske træk som ses i bygningens symmetri i form af den taktfaste vinduessætning med overdækningen i midten, vidner om at bygningen var beboet af det bedre borgerskab.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre planløsning med stuerne vendt mod gaden med døre, gerichter, helpanellerne og ældre bygningsdetaljer, der bekræfter bygningens ”finere” udtryk og køkkenet mod bagsiden samt det intakte ildsted i kælderen.
Arkitektonisk værdi:
I det ydre ligger den arkitektoniske værdi i bygningens symmetriske udtryk og enkle udsmykning i form af vinduessætning, sålbænke, ”skuret” i midten, de to symmetrisk placerede skorstene samt den næsten udbrudte tagflade.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til helpanelerne i stuen, der sammen med stukkatur og rosetter sikrer bygningens repræsentative og borgerlige udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den nyklassicistiske bygning med den høje kælder, tydelige sokkel, vinduer, skorstene i rygningen og den næsten udbrudte tagflade. Dertil de oprindelige samt ældre detaljer, herunder gesims, sålbænke og skur. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig de bevarede dele af den oprindelige planløsning samt til de ældre bygningsdele og detaljer, herunder gulve, helpaneler, døre, gerichter, stuk, rosetter samt ildstedet i kælderen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-09-1974
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-05-1954
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lappen 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap