Sag: Putschers Gård og Rasmus Regelsens Gård

Stengade 48-50, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Putschers Gård og Rasmus Regelsens Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stengade 48-50
Kommune:
Helsingør
Omfang:
"Bebyggelsen mod Stengade, de to sidehuse i hele deres længde samt det fritliggende hus bagest i gården (nr. 48: ""Putschers Gård"", 1752; nr. 50 ""Rasmus Regelsens Gård"", 1639, 1700-tallet; østlænge i gården ca. 1650). F. 1919.*"
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-09-1981
Journal nr.:
625-2-40/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
06-11-1971
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
28-01-1952
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-09-1919
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Stengade 048-050, matr. nr. 281a, Helsingør bygrunde. Farvearkæologisk undersøgelse. Bruskbarokbjælke på sidehuset. 3 sider samt tegninger og fotografier (7 optagelser). Jørgen Høj Madsen/Nat. mus., Farvekonserveringen. Januar 1973.Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Stengade 48A
Fredet bygning Stengade 48A
Fredet bygning Stengade 50B
Fredet bygning Stengade 50D

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap