Sag: Buxtehudehuset

Sankt Annagade 6 A, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Buxtehudehuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Annagade 6 A
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhus med sidehus (ca. 1500, ombygget i 1800-tallet). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-05-1995
Journal nr.:
926/217-0009

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-11-1978
Journal nr.:
66-2-111/0/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-03-1950
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sct Anna Gade 6A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap