Sag: Strandgade 53

Strandgade 53, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strandgade 53
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 53
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhusene mod Strandgade og den dermed sammenbyggede sidefløj i gården (1637). F. 1932.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-11-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-2-32/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-01-1952
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-06-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Strandgade 53B
Fredet bygning Strandgade 53A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap