Sag: Helsingør Station

Stationspladsen 1, tidl. Jernbanevej 1, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Helsingør Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stationspladsen 1, tidl. Jernbanevej 1
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Helsingør Stations hovedbygning og de til perronanlæggene hørende perrontage inkl. disses støbejernsophæng og de bærende søjler (1890-91 af N.P. Holsøe og Heinrich Wenck). F. 1990.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-05-1990
Journal nr.:
621-2-117/89


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stationspladsen 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap