Sag: Lappen 38

Lappen 38, Helsingør
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 38
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Lappen 38
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Det nifags forhus (1841 og 1903). F. 1972.* Ophævet 2019.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-07-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
19-06-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på Lappen 38, Helsingør Kommune, har de kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der kan be-grunde en fortsat fredning. Styrelsen anerkender, at Lappen 38 udgør en harmonisk afslutning på rækken af totalrestaurerede huse på Lappen 22-38, og at forhuset dermed indgår i det samlede værdifulde bebyggelsesmiljø. Slots- og Kulturstyrelsen finder imidlertid, at forhusets værdier næsten udelukkende ligger i facaden. Bygningen er opført i to faser, henholdsvis i 1841 og 1903, hvilket kommer tydeligt til udtryk på bagsiden. Endvidere er der foretaget flere store, til dels udokumenterede ombygninger, som har svækket autenticiteten betydeligt. I begyndelsen af 1900-tallet fungerede bygningen således som to butikker, senere i århundredet har den været indrettet med et varierende antal lejligheder, og senest er den omdannet til en enfamiliebolig. Indvendigt ses kun få bygningsdele af ældre dato, bl.a. en aflukket trappe fra 1903. Interiøret præges af en nyere planløsning med en større åbning i stueplan, en nyere intern trappe og en tagetage, der er åben til kip. De fleste overflader synes at stamme fra restaureringen i 1970’erne eller senere. Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Lappen 38 med sin relativt unge alder og sin brogede bygningshistorie står svagt som vidnesbyrd om det gamle lods- og færgemandssamfund med rødder tilbage i 1500-1600-tallet. Styrelsen noterer sig, at ejendommen er omfattet af en tinglyst deklaration, ifølge hvilken udvendige ændringer kun må udføres med tilladelse fra Helsingør Kommune.
Journal nr.:
18/06720

Type:
Scanjour nr
Dato:
20-05-2021
Journal nr.:
18/06720

Type:
Scanjour nr
Dato:
20-05-2021
Journal nr.:
18/06720


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Lappen 38

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap