Sag: Ilgodspakhuset

Jernbanevej 11, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ilgodspakhuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jernbanevej 11
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Ilgodspakhuset (1890-91 af N.P. Holsøe). F. 1990.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-05-1990
Journal nr.:
621-2-117/89

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-06-2002
Journal nr.:
2001-917/217-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jernbanevej 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap