Sag: Sankt Annagade 38

Sankt Annagade 38, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Andet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Annagade 38
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Annagade 38
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Hegnsmurene vest for klostret. F. 1985.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Andet
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-08-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-2-58/84


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sct Anna Gade 38

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap