Sag: Stengade 78

Stengade 78, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stengade 78
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stengade 78
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset og sidehuset i hele dettes længde (1700-tallet). F. 1945*.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
06-11-1971
Begrundelse:

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-03-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-06-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-09-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/217-0017


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Stengade 78A
Fredet bygning Stengade 78B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap