Sag: Lappen 28

Lappen 28, Helsingør
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 28
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Lappen 28
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Det femfags forhus (1736, forhøjet ca. 1841 og 1855). F. 1972. Ophævet 2019.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
19-06-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på Lappen 28, Helsingør Kommune, har de kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Styrelsen er opmærksom på, at Lappen 28 er blandt de ældste bygninger i den totalrestaurerede husrække Lappen 22-38. Styrelsen anerkender også, at bygningen indgår i det værdifulde bebyggelsesmiljø på Lappen som ”en tand i rækken”. Slots- og Kulturstyrelsen finder, at forhuset på Lappen 28 udvendigt har opretholdt et i hovedtrækkene traditionelt ydre. Styrelsen bemærker dog den genskabte svalegangs noget spinkle udformning og den ny køkkendør af standardtype på bygningens bagside. I det indre er bygningen præget af en næsten fuldstændig materialeudskiftning i forbindelse med restaureringen i 1970’erne. Det gælder således skillevægge, gulve, trappe, døre og den ny, usædvanlige skorstenskonstruktion, som står på etageadskillelsen. Endvidere er der ny, åben planløsning på begge etager, og navnlig førstesalens indretning med åbning til kip, hems og glasruder i hovedskillevæggen passer dårligt til bygningens alder og ydre arkitektoniske udtryk. Slots- og Kulturstyrelsen finder, at de indvendige fredningsværdier i forhuset på Lappen 28, Helsingør, er gået tabt, hvorfor fredningen ophæves. Styrelsen noterer sig, at ejendommen er omfattet af en tinglyst deklaration, ifølge hvilken udvendige ændringer kun må udføres med tilladelse fra Helsingør Kommune.
Journal nr.:
18/06942

Type:
Scanjour nr
Dato:
20-05-2021
Journal nr.:
18/06942

Type:
Scanjour nr
Dato:
20-05-2021
Journal nr.:
18/06942


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Lappen 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap