Sag: Lappen 8

Lappen 8, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lappen 8
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (1851, forhøjet 1869).
Fredet 1973.*
Beskrivelse:
Lappen 8 ligger på gadens østlige side i det nordøstlige Helsingør blandt en række bygninger, der i materialer og formsprog ligner denne.
Bygningen på syv fag er grundmuret i to etager med uudnyttet loft, en mindre kælder under bygningens nordøstlige del samt sadeltag med røde vingetegl. I rygningen sidder to murede skorsten med sokkel og i tagfladen nyere ovenlysvinduer. Bygningen står på en høj, sortmalet sokkel, og murene fremstår gulkalkede. Mod gaden er stueetagen og førstesalen adskilt af en kordongesims. Facaden afsluttes af en profileret hovedgesims. Hoveddøren, der nås via en massiv trappe af granit, er en ældre grønmalet fyldingsdør med diagonalopsprosset overvindue. Mod gaden er de ældre korspostvinduer hvidmalede med tværsprosse og sålbænke af zink. Mod gårdsiden er vinduerne i stueetagen lig vinduerne mod gaden. På førstesalen er der fem torammede vinduer og længst mod syd et trerammet vindue, alle har tværsprosser og er hvidmalede samt koblede. Fra gårdsiden fører en massiv granittrappe op til en grøntmalet fyldingsdør med profileringer og et tredelt overvindue. Adgang til kælderen sker gennem en tofløjet grøntmalet revledør.

Bygningen er i det indre inddelt i fire lejligheder – to på hver etage. Lejlighederne fremtræder med ældre planløsning med stuen mod gade og køkken samt værelse mod haven. Lejlighederne indeholder flere ældre fyldingsdøre med greb og gerichter. Vinduerne er ligeledes ældre med nyere forsatsrammer mod gaden. Gulve, lofter, køkken og bad er nyere. Skorstenene anes stadig i alle lejligheder på nær i lejligheden til højre i stueetagen. Fra køkkenet tilgås bagtrappen, der fører op til det uudnyttede loft, hvor der er synligt bjælkelag og en blanding af nyere og ældre vinduer. Fra bagtrappen er der ligeledes adgang til haven. Fra haven er der adgang til den mindre fyrkælder. Gulvet er støbt over en ældre stenbelægning.
Bygningshistorie:
Lappen 8 er fra 1851 og var oprindeligt på en etage. De første ejere var enkerne Antze og Frederikke Koch. I 1896 tilføjede vognmand Johannes Nielsen endnu en etage, hvorefter en del af stueetagen blev indrettet til kolonialhandel. Bygningen er ombygget i begyndelsen af 1990’erne.

Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen ”Der Lappe”, hvorved Lappen kan være en afledning af dette.  

Bebyggelsen på Lappen stammer fra tilbage til en gang i 1700-tallet og var mestendels beboet af færgemænd, der fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold.  

Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for købstaden. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem ”Lappeporten” eller ”Røde Port” og betale accise, dvs. datidens moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen.
kilder:
Kenno Pedersen, Helsingør gader og stræder i mands minde. Skt. Annagade/Grønnegade/Lappen. Nordisk Forlag. 2007

Historiske huse i Helsingør, Nationalmuseet, 1973
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højde. Lappen opleves således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det tidligere kongelige lysthus Marienlyst med den omgivende have, der afgrænses af en mur mod Lappen.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens relativt enkle og beskedne udtryk, der bekræfter bygningens historie. Bygningen har klassicistiske træk, hvilket ses i den enkle facade med få dekorative elementer, korspostvinduer og de svagt tilbagetrukne vinduer, der skaber en let reliefvirkning. Hertil kommer de traditionelle bygningsdetaljer, herunder gesims og de ældre døre.

I det indre knytter bygningens kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige planløsning med stuerne mod gaden og køkken og værelse mod haven. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre med greb og gerichter samt de ældre vinduer.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Lappen 8 knytter sig bygningens enkle og symmetriske udtryk. De symmetrisk placerede vinduer, kordongesimsen, den profilerede hovedgesims samt den næsten ubrudte tagflade med de to symmetrisk placerede skorstene skaber tilsammen en rolig og harmonisk bygning.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle og symmetriske bygning med den tydelige sokkel, symmetrisk placerede vinduer, de ældre døre, gesimser, skorstene i rygningen samt den næsten ubrudte tagflade. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle planløsning samt de ældre bygningsdele og –detaljer, herunder de ældre døre med greb og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-08-1973
Begrundelse:
Journal nr.:
B851-36-73

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-12-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/217-0011


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lappen 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap