Sag: Torvet 1 (fredning ophævet)

Torvet 1, Hillerød
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 1 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 1
Kommune:
Hillerød
Omfang:
Forhus og sidehus (1834) samt baghus (ca. 1880) og den brolagte gårdsplads. F. 1985.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-02-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
625-2-127/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-08-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-2-62/84

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
31-01-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at ejendomme n Torvet 1, Hillerød kommune, opført 1834 og 1880, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. I det ydre har Torvet 1 i store træk bevaret en traditionel fremtræden, dog er alle vinduer og døre udskiftet, ligesom kvistene på gårdsiderne er fornyet og forøget i antal. Disse ændringer har svækket bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre er plandispositionerne i de tre længer kendetegnet ved nyere planløsninger og nyere overflader, herunder nye gulve, vægge, gipslofter, glatte døre, samt interne trapper. Den ændrede planløsning og rumfordeling samt den nyere materialeholdning passer ikke til bygningens alder eller øvrige arkitektoniske udtryk, hvilket i høj grad har svækket fredningsværdierne. Samtidig har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at udpege forhus og sidehus samt baghus, Torvet 1, 3400 Hillerød, matr.nr. 193, Hillerød Bygrunde, Hillerød Kommune som bevaringsværdige. Begrundelsen for udpegningen som bevaringsværdig er , at bygningskomplekset fortsat giver et fint indtryk af en bygård med forhus, sidehus og baghus, der er bundet sammen af en stor, brolagt gård. Det klassicistiske forhus har med sine karakteristiske kvaderdekorationer en harmonisk fremtræden, som runder hjørnet mod Torvet fint af.
Journal nr.:
17/01816


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Torvet 001, matr. nr. 193, Hillerød bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Ruth og Søren Lundqvist. September 1984. Torvet 001, matr. nr. 193, Hillerød bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. William Panduro. September 1984. Torvet 001, matr. nr. 193, Hillerød bygrunde. Foreløbig bygningshistorisk redegørelse. 4 sider. Jesper Staun. Juli 1986. Torvet 001, matr. nr. 193, Hillerød bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 13 sider samt tegninger og fotografier. Jesper Staun. August 1986.Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Torvet 1A

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap