Sag: Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot 001, Hillerød
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
12
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frederiksborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksborg Slot 001
Kommune:
Hillerød
Omfang:
Slottet (nordfløjen, "Kongefløjen": 1602-05; galleriet foran: 1619-21 af Hans II van Steenwinckel; vestfløjen, "Kirkefløjen": 1606-16; østfløjen, "Prinsessefløjen": 1608-15; den lave sydfløj: 1609, ombygget 1619-21 af Hans II van Steenwinckel; løngangen og audienshuset: 1613 ff. af Lorenz van Steenwinckel; porttårnet: 1618-23; "amtmandsboligen" og "kancelliet" på den mellemste slotsholm: 1613-14; på den forreste holm "Herluf Trolles tårn": 1561, de to runde tårne 1562, og Badstuen: 1580). F. 1918.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
12
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
09-06-1932
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Frederiksborg Slot 001, matr. nr. 5a, Hillerødsholm, Hillerød. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. Møntporten. 4 sider. K. Lindhardt/Frederiksborg Slotsforvaltning. Januar 1977. Frederiksborg Slot 001, matr. nr. 5a, Hillerødsholm, Hillerød. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. Ringrendingsporten. 4 sider. Vilhelm Wohlert. December 1980. Frederiksborg Slot 001, matr. nr. 5a, Hillerødsholm, Hillerød. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. Ringrendingsporten 1 side. Jørgen Høj Madsen/Nat. mus., Farvekonserveringen. Januar 1981. Frederiksborg Slot 001, matr. nr. 5a, Hillerødsholm, Hillerød. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. Prinsessefløjen. 2 sider. Ruth og Søren Lundqvist. September 1987. Frederiksborg Slot 001, matr. nr. 5a, Hillerødsholm, Hillerød. Bygningshistorisk undersøgelse. Skipperhuset. 17 sider. Jan Steenberg. September 1959.


Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap