Sag: Rungsted Strandvej 68

Rungsted Strandvej 68, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rungsted Strandvej 68
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rungsted Strandvej 68
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Enfamiliehuset og tilhørende haveanlæg (1958 af Halldor Gunnløgsson). F. 1989.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Have

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-03-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
626-2-21/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-01-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-2-103/88


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rungsted Strandvej 68

Fredede omgivelser: 1

Signatur Have


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap