Sag: Hørsholm Præstegård

Søndre Jagtvej 1, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hørsholm Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndre Jagtvej 1
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Stuehuset (1720'rne, de tre østligste fag ca. 1880) og udhuset mod gaden. F. 1974.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-02-1977
Journal nr.:
66-2-14/75

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-01-1974
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Sdr. Jagtvej 1
Fredet bygning Sdr. Jagtvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap