Sag: Usserød Klædefabrik

Lyngsø Allé 3, tidl. Fabriksvej 6, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beklædnings- / tekstilfabrik
Antal bygninger:
7
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Usserød Klædefabrik
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyngsø Allé 3, tidl. Fabriksvej 6
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Nord for Fabriksvej: de tre fløje (1803, 1860 og 1950) omkring gårdspladsen, de to sammenbyggede bygninger mod vest (1868 og 1864), den østlige, fritliggende vinkelbygning (1889) samt det tidl. maskin- og kedelhus (1888) og den tidl. skæreri- og væveribygning (1939) beliggende nord for de tre fløje omkring gårdspladsen. Syd for Fabriksvej: forbygningen (1865) over for gårdspladsen. F. 1982. Udv. 1987.*
Beskrivelse:
Usserød Å falder 18 m fra sit udspring i Sjælsø og til den når Øresund ved Nivå, efter at have forenet sig med Donse Å og Nive Å. En række møller og fabrikker ligger langs dette vandløbssystem: Stampen, Nyværk (nedrevet 1925), Usserød Klædefabrik, Usserød Mølle, Brønsholmdal Fabrik og Nive Mølle. Det største af anlæggene, Usserød Klædefabrik, etableredes i 1791 af et privat interessentskab, efter at man forgæves havde søgt plads ved Mølleåen. Virksomheden blev dog allerede i 1802 overtaget af Staten, der fra 1809 gik over til at fremstille uniformsklæde på stedet. Produktionen indstilledes 1981, og i 1985 blev anlægget solgt til elektronikvirksomheden Søren T. Lyngsø A/S. Bygningerne samler sig omkring gårdspladsen, som var det et barokt herregårdsanlæg, men symmetrien er ikke opretholdt. Nok fremhæves spinderibygningen i gårdspladsens bund af en fronton og farveriet prydes af refendfugning, men iøvrigt virker bygningernes klart afgrænsede legemer uden forstyrrende dekorationer. De hvidkalkede bygninger med røde tegltage er som hentet fra en lærebog i perspektivtegning. Det er solide regelrette nyttebygninger. Set fra dammen er fabrikken et eksempel på guldaldertidens senklassicistiske nyttearkitektur. Til disse bygninger føjer sig mod nord bl.a. maskinhuset i rød blankmur med rundbuede vinduer og tagkonstruktion i jern, som udviklet af den franske ingeniør Camille Polonceau, og mod øst den nye farveribygning i gul blankmur med gesims og liséner i gråt cementpuds. Farveriets tag består af murede, flade tøndehvælv udspændt mellem ståldragere, der bæres af en række støbejernssøjler. (teksten er fra: Fabrik og Bolig, Det industrielle miljø i Danmark. Fredede fabrikker opført efter 1840, Caspar Jørgensen, 1.1992)
Antal bygninger:
7
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beklædnings- / tekstilfabrik
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
03-07-1987
Journal nr.:
621-2-35/81

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-01-1986
Journal nr.:
626-2-13/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-05-1982
Journal nr.:
621-2-35/81

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap