Sag: Gammel Hovedgade 9 (fredning ophævet)

Gammel Hovedgade 9, Hørsholm
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Hovedgade 9 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Gammel Hovedgade 9
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Forhuset (1806). F. 1950. * Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Bevaringsdeklaration

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-03-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Gammel Hovedgade 9, Hørsholm Kommune, opført 1806, ikke længere har de arkitektoniske eller kultur-historiske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. I det ydre har Gammel Hovedgade 9 i store træk bevaret en traditionel fremtræden som et klassicistisk byhus. Dog stammer samtlige vinduer, kviste og ovenlysvinduer fra den seneste, store istandsættelse i 1997. I det indre er stueplan og førstesal indrettet til moderne boliger med rumtyper og rumforløb, der ikke har afsæt i en traditionelt indrettet bolig. Lejlighederne har åbne køkken-alrum og stuer med åben forbindelse. Hertil kommer de nyere overflader, nyere gulve, vægge, pladedøre, indfatninger, loftsbeklædninger og trappen til førstesalen. Den nye planløsning og rumfordeling samt den nyere materialeholdning understøtter ikke bygningens fredningsværdier, så den kulturhistoriske fortælling er gået tabt i det indre. Dette har i betydelig grad svækket fredningsværdierne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at bygningens fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes, hvorfor fredningen ophæves.
Journal nr.:
17/05494

Type:
Scanjour nr
Dato:
20-08-2018
Journal nr.:
17/05494

Type:
Scanjour nr
Dato:
20-08-2018
Journal nr.:
17/05494


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 5 Ved Møllen 5A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap