Sag: Stolberg-monumentet

Sdr. Jagtvej, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Monument / støtte
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stolberg-monumentet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sdr. Jagtvej
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Monumentet (1766 af Nicolas-Henri Jardin, fornyet 1895).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Stolberg-monumentet (”Hørsholms Frihedsstøtte” ) står på Søndre Jagtvej på en lille pladsdannelse i umiddelbar forbindelse med Folehavevej. Indkørslen til pladsen fra Folehavevej flankeres af henholdsvis husar-/kavalerstalden og den store magasinbygning (begge Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum), og pladsen afgrænses mod henholdsvis nord og syd af Hørsholm præstegård og Hørsholm Egnsmuseum. Monumentet står på en græsklædt helle mellem Sdr. Jagtvejs to vejbaner. Omkring monumentet er et kvadratisk, sandstensbelagt areal kranset af sandstensborner i de fire hjørner, forbundne med jernkæder.

Stolbergmonumentet er en obelisk på omtrent 5 meter, udført i schlesisk marmor. Selve postamentet er i ligeledes udført i marmor, i tre skifter, for oven afsluttet med en bladstav med egeløv omvundet med bånd. Mod belægningen afsluttes med et let fremspringende fodstykke, ligeledes i marmor.

På den nederste del af obelisken er et fremspringende felt, opad til afsluttet med båndomvundne egeløvsranker, som på siden mod Folehavevej bærer følgende inskription: 
Til Evig Hukommelse 
af en priselig Indrettning
efter
hendes kongelige Majestets
Sophia Magdalena
Befaling
Da
paa det vise Raad af
herr Christian Günther
Græve af Stoltberg
hendes Ober hofmester
alle Undersaatter
i Hirichholms Amt
befriedes af Hoverie
Fæstegaarde forvandledes til Eiendomme 
og herunder årstallet 1761 og på modsatte side er inskriptionen: 
FORNYET AF
HØRSHOLM DISTRIKTS
OEKONOMISKE SELSKAB
og herunder årstallet 1895.

Udsmykningen består af et knækket åg bundet omkring et anker, hvilket symboliserer det afskaffede hoveri, og herover er placeret to overflødighedshorn hvorfra flyder henholdsvis mønter og frugter.

Bygningshistorie:
Det første monument på stedet blev rejst i 1766 af Christian IV’s enkedronning Sophie Magdalene og var udformet af den franske billedhugger Nicolas-Henri Jardin. Monumentet blev rejst til minde om ophævelse af hoveriet på Hørsholm gods. Monumentet, som var udført i norsk marmor, blev i 1895 nyhugget i schlesisk marmor, formentlig som følge af, at inskriptionerne og udsmykningen med tiden var forvitrede. Lisbet E. Hein anfører i Hørsholm Egns Museums årbog 2009, at en del af årsagen til nyhugningen af monumentet var, at det gamle monument brød sammen i 1894, da man ville istandsætte det. Det nuværende monument skulle være udført som en nøjagtig kopi af det oprindelige.
kilder:
Illustreret Tidende, bd. 36 (1894-95), s. 446.
Hørsholm Egns Museums årbog 2009.
Hørsholm i 250 år, Lisbet E. Hein et al., Hørsholm Egns Museum, 1989
http://www.denstoredanske
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til placeringen som den første ”frihedsstøtte” og formentlig også den eneste, der stadig står, hvor den oprindelig blev placeret, centralt i forhold til den avlsgård der hørte til Hirschholm Slot, og hvorfra de bygninger der omkranser pladsen, stammer.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Stolberg Monumentet som monument for de omfattende reformer enkedronning Sophie Magdalene gennemførte på Hørsholm gods, og som førte til at fæstebønderne blev befriet for hoveriet og fik gårdene som arvefæste. Samtidig er monumentet også et minde over grev C. G. Stolberg, der gennemførte reformen på vegne af kongehuset i 1759-61, hvilket monumentets kaldenavn også vidner om.

Valget af en af datidens ledende skikkelser indenfor arkitekturen og billedkunsten, som kunstner for monumentet, vidner om vigtigheden af mindesmærket. Hertil kommer inskriptionerne og reliefferne, som vidner om bondens nye position i samfundet. Inskriptionen om nyhugningen af monumentet understreger monumentets fortsatte betydning.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til den klare, sluttede, geometriske og velproportionerede form. Mindesmærket fremtræder harmonisk ved de udhuggede relieffer og inskriptioner samt ved sammenstillingen af postamentet og obelisken. Obeliskens vertikale orientering og relieffernes motiver understreger mindesmærkets fremadskuende orientering, hvor obelisken som symbol på evigheden forstærker følelsen af monumentets betydning.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til Stolberg-monumentet med postament af marmor og til obelisken, ligeledes i marmor, med påskrifter og relieffer samt alle øvrige udsmykningsdetaljer.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Monument / støtte
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
27-06-2007
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-115/223-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sdr. Jagtvej 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap