Sag: Postholdergården (fredning ophævet)

Gammel Hovedgade 11, Hørsholm
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Postholdergården (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Gammel Hovedgade 11
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Forbygninger mod hovedgaden og mod vejen til Birkerød (1788 og senere). F. 1950.* Ophævet 2017
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-10-1983
Journal nr.:
626-2-4/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-03-1950
Journal nr.:
49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
10-05-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Postholdergården, Gl. Hovedgade 11, Hørsholm Kommune, opført 1806, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. I det ydre har Postholdergården i store træk bevaret en traditionel fremtræden, dog er der på gårdsiden isat nyere vinduer og døre, og i tagfladen mod gården sidder en række nyere udluftningshætter. Hertil kommer en nyere hoveddør i længen, der vender mod Ved Møllen. Disse ændringer har svækket bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre er både stueplanet og førstesalen kendetegnet ved en nyere planløsning og nyere overflader, herunder åbne køkken-alrum, nyere gulve, vægge, døre, gerichter, trapper og lofter, samt bærende bjælker i limtræ. Den ændrede planløsning og rumfordeling samt den nyere materialeholdning passer ikke til bygningens alder eller ydre arkitektoniske udtryk. Hermed vurderes det, at fredningsværdierne er gået tabt.
Journal nr.:
16/08339

Type:
Scanjour nr
Dato:
13-08-2018
Journal nr.:
16/08339

Type:
Scanjour nr
Dato:
13-08-2018
Journal nr.:
16/08339


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Gl Hovedgade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap