Sag: Tingstedgård

Landsbyen 6, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tingstedgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Landsbyen 6
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Den firelængede gård (stuehuset 1759, ombygget før 1834) og den brolagte gårdsplads. F. 1988.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1988
Journal nr.:
621-2-93/87

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-03-1988
Journal nr.:
626-2-17/88


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Landsbyen 006, ""Tingstedgård"", matr. nr. 2a, Sjælsmark by, Blovstrød. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider incl. tegning. Det Særlige Bygningssyn. September 1987. "Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Landsbyen 6
Fredet bygning Landsbyen 6

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap