Sag: Folehavegård

Folehavevej 125 A-B, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Folehavegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Folehavevej 125 A-B
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1770), laden med hestegang (ca. 1850) samt forpagterboligen med tilbygget stald (ca. 1870). F. 1945.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-07-1980
Journal nr.:
625-2-54/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-12-1972
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-04-1945
Journal nr.:
49/44


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Folehavevej 125B
Fredet bygning Folehavevej 125A
Fredet bygning Folehavevej 125A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap