Sag: Hørsholm Egns Museum

Søndre Jagtvej 2, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hørsholm Egns Museum
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndre Jagtvej 2
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Museumsbygningen (opført 1723 som forpagterbolig efter tegning af kronprins Christian (VI)). F. 1974.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-01-1974
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sdr. Jagtvej 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap