Sag: Gammel Hovedgade 3 A (fredning ophævet)

Gammel Hovedgade 3 A, Hørsholm
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Hovedgade 3 A (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Gammel Hovedgade 3 A
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Forhuset (beg. af 1800-tallet). F. 1950.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
651-2-6/83

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-03-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Gl. Hovedgade 3, Hørsholm Kommune, opført i begyndelsen af 1800-tallet, ikke længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Ud til gaden har forhuset i store træk bevaret en traditionel fremtræden; på gårdsiden forstyrres forhusets form af sammenbygningen med sidehusets overetage. Hertil kommer, at vinduer og døre er fornyede og for dørenes vedkommende ikke i en traditionel udførelse. Disse ændringer har svækket bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre er både stueetagen og førstesalen kendetegnet ved en planløsning og indretning, der ikke er traditionel med køkken og stuer i åben forbindelse, brede muråbninger i midtskillemuren, ligesom ældre ildsteder og skorstene er fjernet. Samtidig er interiør og overflader nyere, herunder gulvbelægninger, vægoverflader, glatte døre eller døre med små ruder, indfatninger, trappe og loftsbeklædning. Den moderne planløsning og rumfordeling samt den nyere materialeholdning passer ikke til bygningens alder eller ydre arkitektoniske udtryk, hvilket i høj grad har svækket fredningsværdierne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at bygningens fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes, hvorfor fredningen ophæves.
Journal nr.:
17/05493


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Gl Hovedgade 3A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap