Sag: Hyrdehuset (fredning ophævet)

Hornsherredvej 314, Lejre
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hyrdehuset (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Hornsherredvej 314
Kommune:
Lejre
Omfang:
Den syvfags bindingsværkslænge (ca. 1750). F. 1985. Oph. 2012.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-02-1985
Journal nr.:
621-3-77/83

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
25-10-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Hyrdehuset, Hornsherredvej 314, Lejre Kommune, har de arkitekturhistoriske/kulturhistoriske/arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen af Hornsherredvej 314, Lejre Kommune. Bygningen fremstår ruinøs med huller i taget og med manglende kalkning, der viser de tidligere sortstrøgne stolper. I det indre er lofterne de fleste steder forsvundet og der ses kun rester af en tidligere rumstruktur. Bortset fra redningsaktionen i 1985, hvor bygningen blev renoveret som et beskæftigelsesprojekt er der ikke sket arbejder på bygningen. Hyrdehuset har således fra fredningstidspunktet stået tomt og negligeret af ejeren. Bygningens historiske islæt og miljømæssige værdi er svækket i en sådan grad, at de bærende fredningsværdier ikke længere er til stede og ikke meningsfyldt lader sig genskabe.
Journal nr.:
2011-7.82.04/350-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
08-10-2013
Journal nr.:
2011-7.82.04/350-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Hornsherredvej 314, ""Hyrdehuset"", matr. nr. 3m, Lyndby by, Lyndby. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Johannes Pedersen/Lokalhistorisk Arkiv, Bramsnæs. Oktober 1983. "Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Hornsherredvej 314

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap