OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Revsmosegård

Mosede Bygade 051, Greve
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Revsmosegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mosede Bygade 051
Kommune:
Greve
Omfang:
Den firelængede bindingsværksgård, svinehuset på gårdens nordside (ca. 1750), den brolagte opkørsel samt gårdspladsens brolægning.
Fredet 1988.*
Beskrivelse:
Revsmosegård ligger tilbagetrukket fra Mosede Bygade, omgivet af en større have. Opkørslen til den firelængede gård sker ad en mindre, brolagt allé. Den lukkede gårdsplads er ligeledes brolagt.

Revsmosegård består af fire sammenbyggede længer i bindingsværk med delvist gennemstukne bjælkeender, stråtage med kragetræer og mønning, samt tre murede skorstene med sokkel og krave i rygningerne. I tagfladerne ses flere mindre stråtagskviste med vifteformet opsprosning samt høgab i de tidligere avlslænger. Den sydlige og vestlige længe er forbundet via en kort mur. Længernes tavl er kalket hvide og tømmeret er sortopstolpet. Der er bevaret enkelte lerklinede tavl. Overgavlene er dels i bindingsværk, dels i lodretstående, sortmalet bræddebeklædning. Den sydlige gavl på den vestlige avslænge er grundmuret. Der er beboelse i den sydlige og østlige længe, mens den nordlige og vestlige længe fungerer som garager og opmagasinering. Den østlige længe var tidligere en avlslænge. Beboelseslængernes torammede vinduer er mestendels nyere termovinduer, mens avlslængernes vinduer er af støbejern. Længernes døre, revledøre, porte, lemme og vinduer er malet grønne.

I det indre er beboelseslængerne delt i to boliger, der begge er kendetegnet ved nyere, åbne rumforløb og planløsning samt nyere overflader, herunder nyere brædde- og klinkegulve, samt nyere døre og paneler. Begge køkkener er åbne og gulvet er sænket i den ene del af beboelsen Der er bevaret enkelte ældre bræddelofter med synligt bjælkelag. Væggene er efterisolerede og trapperne samt den udnyttede loftsetage er nyere.  
 
Den ene avlslænge er indrettet til festlokale, med bar i de tidligere hestebokse, og der findes enkelte spor efter støbte trug i den tidligere kostald. Avlslængerne er kendetegnet ved støbte gulve, bræddeskillevægge og bræddelofter med synligt bjælkelag.  
Svinehuset, der ligger nord for gården, er en grundmuret og hvidkalket bygning i én etage med stråtækt tag. Mønningen har kragetræer. Bygningen har støbejernsvinduer og en lem i den sydvendte gavl. Bygningen har på langsider og gavle en kraftig sparrenkopgesims. I det indre har bygningen et traditionelt bræddeloft.
Bygningshistorie:
Gården blev opført sidst i 1700-tallet og har løbende gennemgået ændringer og ombygninger. Gården blev senest renoveret i midten af 1990’erne.
kilder:

Miljømæssig værdi:
Revsmosegårds miljømæssige værdi knytter sig til den formfuldendte helhed af fire længer og et svinehus, der ligger tilbagetrukket fra vejen. Hertil kommer den elegante, brolagte og alléomkransede opkørsel samt den brolagte gårdsplads, der sikrer Revsmosegård et autentisk og historisk værdifuldt udtryk.
Kulturhistorisk værdi:
Revsmosegårds kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til de fire længers anseelige størrelse og beliggenhed omkring den lukkede gårdsplads, som vidner om gårdens tidligere store jordtilliggender. Hertil kommer det ældre bindingsværk med de gennemstukne bjælkeender.    

Den brolagte opkørsel og gårdsplads har tillige særdeles stor kulturhistorisk værdi, ligesom svinehuset, der vidner om gårdens tidligere mangeartede husdyrhold.  

I det indre har især de ældre bræddelofter med synligt bjælkelag samt de ældre stolper kulturhistorisk værdi, idet de vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
I Revsmosegårds ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til gården som et velbevaret, sluttet og meget homogent anlæg, der er samlet omkring en lukket gårdsplads. De lange, næsten ubrudte tagflader og den enkle farvesætning samler bygningerne visuelt og giver den traditionelle arkitektur et formfuldendt, ensartet udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I Revsmosegårds ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de fire bindingsværkslænger med gennemstukne bjælkeender samlet omkring den lukkede gårdsplads. Til de næsten ubrudte, stråtækte tagflader samt til de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder døre, porte, staldvinduer og høgab. Hertil kommer Svinehuset, den brolagte opkørsel og gårdsplads samt bygningernes traditionelle materialeholdning.   

I længernes indre knytter de bærende fredningsværdier sig til beboelsesdelens ældre bygningsdele og –detaljer, herunder bræddelofter og synlige bjælker. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-12-1988
Journal nr.:
625-3-84/87

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-02-1988
Journal nr.:
621-3-95/86


Dokumenter

Navn:
Hvidt læg
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet
Vedhæftet fil:


Navn:
Sagsnummer 425/253-0001
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet
Vedhæftet fil:


Navn:
Sagsnummer 621-95/86
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet
Vedhæftet fil:


Navn:
Sagsnummer 625-3-83/87
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet
Vedhæftet fil:


Navn:
Sagsnummer 925/253-0001
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet
Vedhæftet fil:


Navn:
Sagsnummer 1996-925/253-0001
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet


Navn:
Sagsnummer 2001-911/225-0001
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsfredningsarkivet


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Mosede Bygade 51
Fredet bygning Mosede Bygade 51
Fredet bygning Mosede Bygade 51

Fredede omgivelser: 3

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap