Sag: Frihedsstøtten, Kirke Såby

Landevejen 105, Lejre
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Monument / støtte
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frihedsstøtten, Kirke Såby
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Landevejen 105
Kommune:
Lejre
Omfang:
Sandstensmonumentet (1794 af Johannes Wiedewelt).
Fredet 1971.
Beskrivelse:
Langs med landevejen, i vejkanten, står Frihedsstøtten mellem høje træer og buske. Ved siden af støtten findes en lav granitbænk.

Støtten er udført i sandsten på en lav granitsokkel. Støtten består af to elementer, nederst en bred blokform med hulkel, oven på denne en smallere høj støtte, der øverst spidses til. På fronten findes en sandstensudsmykning, der forestiller en hat med en bladkrans omkring. Midt på fladen ses svagt en inskription: 

FRIHEDS MINDE
OPREIST AF
AASTRUPS EJER
1794
VED TANKEN
OM DEN
20 JULI 1788

Bygningshistorie:
Mindestenen er opført i 1794 for stavnsbåndets ophævelse i 1788, tre år før Frihedsstøtten i København stod færdig. Den er udført af Johannes Wiedewelt, en af datidens kendte billedhuggere. Bygherren var Åstrups daværende ejer Johan Bartholin Eichel.
kilder:
Blade af Saaby og Kisserup Sognes Historie, S. K. Risbjerg Thomsen, Saaby-Kisserup Kommune, 1968.

Artikel, Friheds Minde, Bent Gottfredsen, formand for lokalhistorisk forening i Lejre.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for frihedsstøtten knytter sig til den nære placering ved landevejen, hvor den i mange århundrede har været et synligt mindesmærke for forbipasserende.
Kulturhistorisk værdi:
Frihedsstøttens kulturhistoriske værdi knytter sig til inskriptionen, der fortæller, at dette er et mindesmærke for den 20.juni 1788, hvor stavnsbåndet blev opløst. Den øverste del af mindestenen, med relief af en opkrammet hat omgivet af en krans af kornaks, er et frihedssymbol der vidner om stavnsbåndets opløsning.

Hertil kommer, at inskriptionen fortæller om stenen bygherre, Aastrups ejer. At han har rejst denne sten vidner om et særligt forhold mellem den lokale godsejer og egnens bønder. Det har ligeledes kulturhistorisk værdi at stenen er udført af Johannes Wiedewelt.
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier knytter sig til den kraftige proportionering, der giver tyngde og kraft til støtten, og derved underbygger dens formål om formidling og minde om en vigtig begivenhed.
Bærende fredningsværdier:
Frihedsstøttens bærende fredningsværdier knytter sig til udformningen med inskription og sandstensdetaljer.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Monument / støtte
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-03-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
3/69-3/71


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Landevejen 105, Frihedsstøtten, matr. nr. 10a, Torkilstrup, Kirke Såby. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side (håndskrevet) Usigneret (Allan Tønnesen). Udateret. Landevejen 105, Frihedsstøtten, matr. nr. 10a, Kirke-Såby. Summarisk bygningshistorisk og -arkæologisk redegørelse. 2 sider samt tegninger og fotografier. Lars Henningsen. December 1988.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Landevejen 105

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap