Sag: Brogade 016

Brogade 16, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brogade 016
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brogade 16
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset (1636) og den nordre sidebygning (mellem 1761 og 1791). F. 1918. Udv. 1983.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-01-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/259-0003

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
07-03-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
621-3-71/82

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-08-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Brogade 16A
Fredet bygning Brogade 16D

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap