Sag: Kirkestræde 23

Kirkestræde 23, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkestræde 23
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkestræde 23
Kommune:
Køge
Omfang:
Middelalderligt murværk. F. 1982.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-11-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-3-36/82


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kirkestræde 023, matr. nr. 118, Køge bygrunde. Bygningsarkæologisk undersøgelse. Kælderen. 2 sider samt tegninger. Leif Topsøe-Jensen/Jens Chr. Varming. Juli 1982.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkestræde 23

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap