Sag: Ulfeldts Gård

Nørregade 24 A, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ulfeldts Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørregade 24 A
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset (den ndr. del af facaden 1760, den sdr. del 1851-53, bygningen i øvrigt nyopført 1977). F. 1919.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-06-1996
Journal nr.:
926/259-0007

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørregade 24A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap