Sag: Ulfeldts Gård (fredning ophævet)

Nørregade 24 A, Køge
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ulfeldts Gård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nørregade 24 A
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset (den ndr. del af facaden 1760, den sdr. del 1851-53, bygningen i øvrigt nyopført 1977). F. 1919.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-06-1996
Journal nr.:
926/259-0007

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
09-08-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Nørregade 24a, Ulfeldts Gård har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Nørregade 24, Ulfeldts Gård, blev efter en brand i 1974 så gennemgribende renoveret, at størstedelen af bygningens ældre dele blev udskiftet. I det ydre blev vinduerne ændret til termovinduer og underetagen blev ombygget til en moderne butiksfacade, hertil blev der opsat skorstensattrapper på tagrygningen. Da bygningen var B-fredet på ombygningstidspunktet havde styrelsen ikke indflydelse på istandsættelsen af bygningens indre. Det indre fik moderne konstruktioner og planløsninger på alle etager samt en ny hovedtrappe af beton. Overflader og bygningsdele, blev ligeledes udskiftet med moderne materialer. Der er således ikke bevaret noget i det indre, som har kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi for fredningen. De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier knytter sig derfor udelukkende til de bevarede dele af facaden, hvilket vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at opretholde fredningen.
Journal nr.:
18/00085

Type:
Scanjour nr
Dato:
08-07-2020
Begrundelse:
Der er ingen tinglyst fredning i Tingbogen.
Journal nr.:
18/00085


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Nørregade 24A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap