Sag: Billesborg

Billesborgvej 59 A, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Billesborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Billesborgvej 59 A
Kommune:
Køge
Omfang:
Hovedbygningen (1721-22 af Johan Cornelius Krieger).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Billesborg ligger mellem Køge by og Vallø Slot. Hovedbygningen er mod øst bygget sammen med en nyere, ikke-fredet staldbygning. Gårdspladsen ligger syd for hovedbygningen og den langstrakte have nord for hovedbygningen.    
Billesborg er en énetages, gulkalket bygning med høj kælder, hvid hovedgesims og rødt, helvalmet tegltag. Stueplanets vinduer er grønmalede, småsprossede korspostvinduer. Gårdsiden er kendetegnet ved en høj naturstensstrappe med smedejernsgelænder, to kældernedgange og to brede pilastre. Over kældernedgangene sidder nyere halvtage. På havesiden findes en mindre, muret terrasse med trappenedgang til haven. Tagfladen mod gården er kendetegnet ved en række nyere, større kviste, mens der i tagfladen mod haven sidder en enkelt kvist samt en række større, nyere ovenlys. I hver valm sidder en høj, muret skorsten og i rygningen yderligere fire murede og hvidkalkede skorstene. 

I det indre er Billesborg kendetegnet ved en delvist bevaret barok planløsning med central entré og stuer en suite med døre placeret en filade mod haven. I havesalen er to oprindelige marmorkaminer bevaret. I bygningen findes flere oprindelige kakkelovnsnicher samt ældre ovne og kaminer. Vinduerne har forsatsrammer. Der er i flere stuer og sale bevaret oprindelige gerichter og døre, foruden tidstypisk loftsstukkatur. En del af bygningen, særligt den østre del samt førstesalen, er domineret af nyere skillevægge, murgennembrud og nyere overflader. Enkelte steder findes ældre plankegulve under de nyere gulve. Kælderen har centralgang samt ældre revledøre og hvælvede rum.  

Bygningshistorie:
Hovedbygningen blev opført i 1721 – 1722 af arkitekten J. C. Krieger. Staldbygningen er fra første halvdel af 1800-tallet.
kilder:
Danske Slotte og Herregårde II, Alfred G. Hassings Forlag, København 1944. 
Sys Hartmann, (red.), Vallø, Et kvindehus gennem 250 år, Vallø Stift, Gyldendal 1988.  

Miljømæssig værdi:
Billesborgs miljømæssige værdi knytter sig til den aksefaste helhed af hovedbygning, gårdsplads, bro, allé og nordvendt have, der tilsammen skaber et formfuldendt kulturmiljø. 
Kulturhistorisk værdi:
I Billesborgs ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den barokke hovedbygnings stringente, symmetriske og aksefaste opbygning samt det tidstypiske, helvalmede tag, hvori alle de oprindelige skorstene er bevaret. Hertil kommer rækken af oprindelige, tætsiddende korspostvinduer med ti ruder i de nederste og seks ruder i de øverste rammer samt gårdsidens ligeledes symmetrisk placerede, særdeles brede pilastre samt to kældernedgange. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede del af den oprindelige, barokke planløsning med stuer placeret en suite og døre en filade mod haven. Hertil kommer de mange barokke bygningsdele og -detaljer, herunder de to marmorkaminer i havestuen, de kraftigt profilerede gerichter og dobbelte fyldingsfløjdøre samt loftsstukkatur. Kælderen har ligeledes kulturhistorisk værdi, idet den oprindelige planløsning med centralgang og hvælvede rum er bevaret. 

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den statelige bygningskrops symmetriske fremtræden med pilasterindrammet midterparti, taktfast vinduessætning og høj naturstenstrappe. På nær pilastrene og den profilerede hovedgesims står bygningen uden dekorative elementer, hvilket resulterer i et overordnet prunkløst, og samtidig meget herskabeligt udtryk. 

I et indre ligger den arkitektoniske værdi i de højloftede stuer og sale, der sikres et kraftigt lysindfald fra de store vinduer. 

Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter den bærende fredningsværdi sig til den barokke hovedbygnings symmetriske fremtræden med de oprindelige og ældre detaljer, herunder døre, vinduer, trapper, pilastre, gesimser og skorstene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

I bygningens indre knytter den bærende fredningsværdi sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning, til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder havestuens marmorkaminer, de barokke døre og gerichter samt til kælderens hvælvinger. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Billesborgvej 59A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap