Sag: Kirkestræde 9

Kirkestræde 9, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkestræde 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkestræde 9
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhus (to bindingsværksbygninger formentlig fra 1600-tallet, som før 1791 havde mistet deres øverste etage; den fælles, grundmurede gadeside fra 1847) med sidehus i nord. F. 1984.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-11-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
25-3-78/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kirkestræde 009, matr. nr. 110, Køge bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Jorsal, Bech og Thomsen. August 1986.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkestræde 9A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap