Sag: Herfølge Station

Stationsvej 16, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Herfølge Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stationsvej 16
Kommune:
Køge
Omfang:
Hovedbygningen, pakhus- og toiletbygning, plankeværk med port herimellem og signalhuset (1908 af Heinrich Wenck). F. 1992.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-11-1992
Journal nr.:
411/259-0001


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Stationsvej 16
Fredet bygning Stationsvej 16
Fredet bygning Stationsvej 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap